0

Ryzyko zawodowe i tego ocena

Mikropraca.pl mikropracapl Wiadomości  ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe i tego ocena Za ryzyko zawodowe uważa się prawdopodobieństwo wystąpienia wszelkich niepożądanych wydarzeń, jakie związane są bezpośrednio z wykonywanym zawodem i pracą, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych. W teorii prawa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997… Czytaj

0

Praca w cukiernictwie

Mikropraca.pl Mikropraca mikropracapl  cukiernik

Każda osoba myśląca o pracy w tym zawodzie powinna na początku uzyskać tytuł zawodowy cukiernika. Uzyskać go można w szkole zawodowej bądź w technikum o odpowiednim kierunku kształcenia. Nauka trwa przeważnie 3 lata i podczas jej trwania zdobywa się wiedzę… Czytaj