0

Jakie są korzyści płynące ze szkoleń BHP

Czy szkolenia BHP dają jakiś efekt?

Szkolenia BHP prawidłowo powinny się odbywać 1-2 razy w roku aby pracownicy najzwyczajniej odświeżali sobie wiedzę którą zdobyli na pierwszym szkoleniu. W naszym kraju można powiedzieć, że ta prawidłowość co do szkoleń w ciągu roku jest prawidłowa. W większości firm w naszym państwie szkolenia są przeprowadzone co najmniej raz w roku.

Po przeprowadzonych badaniach na temat czy wiedza zdobyta podczas szkoleń BHP jest przydatna w pracy, większość stwierdza, że zdobyta wiedza jest przydatna w codziennej pracy.

Jednak wystarczy spojrzeć na część praktyczną która bardzo różni się o teorii, którą jak w badaniach wynika każdy zna perfekcyjnie. Patrząc na analizy wypadków w przedsiębiorstwach w naszym kraju widać wyraźnie, że znaczna większość wypadku spowodowana jest brakiem stosowania się do zalecanych zasad BHP.

W naszym kraju najczęściej przeprowadzane są szkolenia w zakładach produkcyjnych oraz instytucjach związanych ze służbą zdrowia.

 

Szkolenia BHP czy warto?

Mikropraca.pl Mikropraca mikropracapl  szkolenia bhp   Po zapytaniu pracowników o to, czy znają procedury bezpieczeństwa które obowiązują ich na stanowisku na którym pracują, prawie wszyscy pytani odpowiadają pozytywnie (97 %), a aż 96 procent pytanych odpowiedziało, że wiedziałoby także, jak powinni się zachować w razie wypadku mającym miejsce w zakładzie pracy. Trzech na czterech pracowników jest zdania, że ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy, natomiast 24 procent respondentów uważa, że nie ma na to wpływu. Niemal wszyscy pracownicy (93 procent), a szczególnie starsi i z dłuższym stażem pracy, zwróciliby uwagę współpracownikowi, gdyby ten nie dopełnił procedur bezpieczeństwa.

Szkolenia BHP

szkoleniach BHP

szkoleniami BHP

 

Mikropraca.pl

Dodaj komentarz