0

O korzystaniu z łazienki i toalety w firmie

Okazuje się, że problem z higieną w toalecie to temat tabu i utrapienie nie tylko krajów biedniejszych, ale także tych rozwiniętych pracownicy biurowi z krajów europejskich, między innymi takich jak Anglia, Francja, Niemcy określają toalety w swoich miejscach pracy jako brudne. Nieodpowiednie warunki sanitarne w miejscu pracy to przyczyna wielu chorób, co przekłada się absencję w pracy i tym samym mniejszą efektywność organizacji.
62% badanych pracowników stwierdziło, że toaleta w miejscu pracy nie jest czystsza niż ich łazienka w domu, natomiast 9% uznało, że ich doświadczenia z toaletą w biurze są gorsze niż w innych publicznych miejscach, np. w barach czy restauracjach
29% ankietowanych używa toalety dla osób niepełnosprawnych, pomimo braku niepełnosprawności

Aż jedna trzecia 31% badanych pracowników zadeklarowało, że nie byliby zadowoleni, jeżeli ważny interesariusz lub klient miałby skorzystać z biurowej toalety.
Spadek produktywności przedsiębiorstw z powodu chorób pracowników wywołanych brakiem odpowiednich warunków sanitarnych i niestosowania zasad higieny, to w wielu krajach koszt sięgający do 5% PKB.
Mikropraca.pl mikropracapl  toaleta w firmie   51% pracowników biurowych obawia się korzystania z toalety w miejscu pracy, a 54% unika lub stara się unikać defekacji w biurze pokazało badanie Nawyki higieniczne przeprowadzone na grupie 5000 pracowników biurowych we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Malezji i Australii.
Wyniki badań wskazały, że niski pozom czystości toalet wpływa także na stan psychiczny i motywację pracowników. Więcej niż jedna trzecia ankietowanych (40%) była wstrząśnięta nieprzyjemnym zapachem biurowych ubikacji, a blisko połowa kobiet (48%) napotkała przepełnione kosze sanitarne, określając to doświadczenie jako napawające wstrętem (76%).

Niepokojący jest stan czystości toalet aż 43% badanych pracowników deklaruje, że znalazło mocz, 20% kał, a 12% ankietowanych krew, w pobliżu muszli klozetowej. Spośród tych, którzy odkryli fekalia poza muszlą klozetową, 58% respondentów zauważyło je na sedesie, 34% na podłodze w kabinie, a 19% na ścianie.
Inne spostrzeżenia, które pokazują skalę problemu w toaletach biurowych:
17% respondentów przyznało, że było zszokowanych stanem toalety biurowej, ale tego nie zgłosiło
Pojawiło się również wyraźne oczekiwanie wyższych standardów i zasad higieny od innych osób. Niespłukiwanie toalety zostało uznane za najbardziej nielubiany i zły toaletowy zwyczaj 72% respondentów twierdzi, że tego zachowania nie lubi u swoich współpracowników. Inne niewłaściwe zachowania wskazywane przez respondentów to niechlujstwo (54%), niemycie rąk (44%), nieprzyjemny zapach (33%) i dźwięk (15%). Podczas, gdy zdecydowana większość pracowników biurowych twierdzi, że zawsze pozostawia toaletę w stanie w jakim chcieliby ją zastać, to niestety tak się nie dzieje. Tylko nieliczni pracownicy czują się odpowiedzialni za poprawę warunków dla innych, poprzez własne zachowania lub raportowanie problemów, które napotkają w biurowych toaletach.

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie, co według pracowników mogłoby poprawić stan toalet i doświadczenia z nimi związanymi. 61% ankietowanych chciałoby po prostu czystszych urządzeń w miejscu pracy. Szczególną uwagę na czystość zwracają młodsi pracownicy (w wieku 18-24-lat) 69% z nich chce czystszych i bardziej higienicznych toalet biurowych, w porównaniu do 49% osób w dojrzalszym wieku 55-64 lat.
– Choć aż 92% badanych twierdzi, że zawsze pozostawia toaletę w stanie w jakim chcieliby ją zastać, odkryliśmy znaczące braki w przestrzeganiu higienicznej etykiety i zasad higieny. Połowa pracowników (49%) była wstrząśnięta stanem toalet, a jedna czwarta (24%) była tak zszokowana, że wyszła z pomieszczenia nie korzystając z toalety. Byliśmy zaskoczeni powszechnością problemu, z czystością w biurowych toaletach. A ich stan ma bezpośredni wpływ na częstszą absencję kadry pracowniczej z powodu złych warunków sanitarnych i tym samym niższą produktywność firm powiedział Krzysztof Matowski, dyrektor Zarządzający Rentokil Initial w Polsce.

admin

Dodaj komentarz